Ajánld fel adód 1%-át az iskola-egészségügy fejlesztésére! Részletek itt>>

Bejelentkezés

Regisztrálok!

Elérhetőségek

9024 Győr, Táncsics Mihály utca 9.
06/96/769-102 | 06/70/501-1007
info@iskolaegeszsegugy.hu

Aktuális projekt

inlearning edication

Az Alapítványról

Iskolaegészségügyi Szakmai MĂ»hely már 1996-óta mĂ»ködik, de önálló jogi keretek között csak 1999.-tõl, ekkor lett a teljes neve: Iskolaegészségügyi Szakmai MĂ»hely Közhasznú Alapítvány. Az egész ország területén segítjük a fõállású iskola- ifjúsági orvosokat, védõnõket ill. azon körzeti gyermekorvosokat és védõnõket, akik fontosnak tartják az iskolai egészségmegõrzõ munkát.

Az Alapítvány céljai és tevékenységi körei:

Az iskola-egészségügyi hálózat szakmai fejlesztése, tárgyi és munkafeltételeinek biztosítása. Országos szintĂ» módszertani bázis létrehozása, minõségbiztosítási paraméterek kialakítása.

Az iskola-egészségügyi hálózat által gondozott gyermekek és fiatalok, középiskolások széleskörĂ» egészségnevelése, egészséges életmódra való oktatása. A gondozottak egészségének megõrzése, betegségek megelõzése.

Az iskola-egészségügyi hálózat által gondozottak körébõl a veszélyeztetett és hátrányos helyzetĂ» rétegek testi-lelki- szociális egészségének javítása, társadalmi esélyegyenlõségük elõsegítése.

Az iskola-egészségügyi hálózat által gondozottak személyiség fejlesztésének és önismeretének elõsegítése.

Szakmai továbbképzések szervezése és tartása, tudományos tevékenység folytatása, finanszírozása.

Iskola Egészségügy